Kérdésed van? Írj nekünk facebook üzenetet!

VAS(III)-KLORID 35%-os vizes oldat 1Liter
VAS(III)-KLORID 35%-os vizes oldat 1Liter
2 180 Ft

VAS(III)-KLORID 35%-os vizes oldat 1Liter

VAS(III)-KLORID 35%-os vizes oldat

Szállítása méteres acéllal együtt nem lehetséges,csak kapcsolt csomagban külön!

kérem ezt megrendeléskor vegyék figyelembe!

Felhasználása:

Vegyipari alapanyag.

Rozsdamentes pengék,anyagok esetén szürke-sötétszürke felület érhető el.

Szénacél és damaszk pengék maratására,a minták "előhívására" szolgáló folyadék.

Szénacél pengék sötétítésére és rozsdaálloság javítására is hatásosan alkalmazható,passzíválás után a megfelelő felület kezeléssel.

Zsítralanítás után 2-5 percig (maratási mélység függvényében) a pengét merítsük el ameddig a mintát látni szeretnénk,majd a kívánt eredmény és az idő függvényében alkalmazzuk.

(ajánlott melegíteni 35-40C°-ra)

Hígitani ajánlott, maratási próba után-10-15%-ot  !

Termékleírás:

 A vas(III)-klorid oldat hatásosan alkalmazható az ipari területeken.

halmazállapot: folyékony
szín: halvány vagy vörösesbarna
szag: savanykás, kissé sósav szagú
pH (1:10 vizes hígítás): < 1
lobbanáspont nincs
sűrűség: 1420kg/m³
öngyulladás: nem éghető
oldhatósága vízben: korlátlan
FeCl3 tartalom: 35%
Fe3+ tartalom: 195±5g/l
Fe3+ tartalom: 13.8%
Fe2+ tartalom: max. 2 g/l
Sósav tartalom max. 2 g/l

Alkalmazása:

Adagolás módja:
    Hígítatlanul (szállítási formában) vagy előhígítva alkalmazható.
Kezelése:
    Az anyaggal végzett munka során kerüljük annak szembe, bőrre, nyálkahártyára vagy nyílt sebre jutását,gőzei belégzését!

Használjuk az egyéni védőfelszereléseket!


Szállítás, tárolás:
    Az oldatot tároló tartályt saválló anyagból, gumírozott vagy műanyag bevonatú anyagból, műanyagból kell készíteni. Kültéri tárolás esetén a szélsőséges hőmérsékletekkel szemben védelmet igényel.

Kategória
Vas-III-klorid
Tartalom
1 Liter
H 290: Fémekre korrozív hatású lehet.
H 302: Lenyelve ártalmas.
H 314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H 412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P 260: A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P 280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P 264: A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni.
P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra kerül): Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Néhány percig folyó vízzel óvatosan öblítse ki. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P 301+312: Lenyelés esetén: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P 301+330+331: Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tilos hánytatni.
P 390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
Biztonsági tudnivalók, GHS
GHS07: Irritáló
GHS05: Maró
Raktáron: 11 db
2 180 Ft
Adatok
Cikkszám:
VASIIIKlorid
Tömeg:
1,3 kg/db
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!